Changelog

Spis zmian w RM-Zelb-1992

Ostatnie zmiany

RM-Zelb-1992  1.33 
Poprawiono wyliczenia momentów MEd w sekcji "Siły przekrojowe" dokumentu wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.32 
Ograniczono możliwość wystąpienia braku rozwiązania przy sprawdzaniu nośności przekrojów prostopadłych.
RM-Zelb-1992  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" podczas tworzenia dokumentu wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.30 
Poprawiono skalowanie i opis okna do wyznaczania współczynnika pełzania.
RM-Zelb-1992  1.29 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika ν1 przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
RM-Zelb-1992  1.28 
Poprawiono wyznaczanie ramienia sił wewnętrznych z dla ścinania przy włączonym pełzaniu nieliniowym. Poprawiono określanie Act,eff przy wyznaczaniu rys prostopadłych dla przekrojów teowych.
RM-Zelb-1992  1.27 
Poprawiono przyjmowanie wartości współczynnika αcc dla elementów ściskanych, o polu przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,09 m2 i wymiarze mniejszym niż 0,25 m.
RM-Zelb-1992  1.26 
W oknie obciążeń Obc.: ... uwzględniono wpływ włącznika "Od cięciwy pręta" na kombinację grup obciążeń Umax.
RM-Zelb-1992  1.25 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid class typecast", po kliknięciu przycisku Obc.: ... z kombinacją.
RM-Zelb-1992  1.24 
Poprawiono uwzględnianie w przekroju elementu prętów odgiętych i uciętych przy dopuszczeniu pełzania nieliniowego.
RM-Zelb-1992  1.23 
Przy wyznaczaniu szerokości rozwarcia rys poprawiono uwzględnianie długotrwałości obciążeń.
RM-Zelb-1992  1.22 
Poprawiono wyznaczanie pola Ac,eff przy sprawdzaniu szerokości rozwarcia rys.
RM-Zelb-1992  1.21 
Poprawiono uwzględnianie efektów II-go rzędu dla elementów ściskanych oraz uwzględniono pręty odgięte przy sprawdzaniu nośności na ścinanie. W bibliotece materiałów zwiększono gęstość betonu, tak aby odpowiadała gęstości betonu zbrojonego.
RM-Zelb-1992  1.20 
Poprawiono sprawdzanie nośności przekrojów prostopadłych przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Zelb-1992  1.19 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" w kontekście "Zbrojenie rozciągane".
RM-Zelb-1992  1.18 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie dla alternatywnej kombinacji obciążeń. Przy wyznaczaniu ugięć, uwzględniono podatności i osiadania podpór oraz wpływ zarysowania na sztywność sąsiednich elementów żelbetowych.
RM-Zelb-1992  1.17 
Wprowadzono sygnalizowanie zastosowania stali zbrojeniowej o granicy plastyczności fyk spoza przewidzianego przez normę zakresu od 400 do 600 MPa.
RM-Zelb-1992  1.16 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie VRd,max przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Zelb-1992  1.15 
Poprawiono wyznaczanie ugięć na końcach wymiarowanego elementu.
RM-Zelb-1992  1.14 
Poprawiono skalowanie okna do definiowania współczynnika pełzania.

Cadsis 2016-2022

Screen