Changelog

Spis zmian w RM-Zelb-1992

Ostatnie zmiany

RM-Zelb-1992  1.41 
Poprawiono przyjmowanie kąta θ przy wyczerpaniu nośności krzyżulców betonowych w kontekście nośności na ścinanie.
RM-Zelb-1992  1.40 
Poprawiono wyświetlanie wartości mimośrodów związanych z efektami drugiego rzędu przy braku momentu zginającego.
RM-Zelb-1992  1.39 
Poprawiono wyznaczanie sił w zbrojeniu rozciąganym w miejscach o zerowej sile poprzecznej.
RM-Zelb-1992  1.38 
Poprawiono uwzględnianie efektów II-rzędu dla elementów ściskanych.
RM-Zelb-1992  1.37 
Usunięto błąd dotyczący wyznaczania mimośrodu statycznego występujący w wersji 1.36.
RM-Zelb-1992  1.36 
Poprawiono wyznaczanie mimośrodu statycznego przy określaniu efektów II rzędu dla elementów nieobciążonych poprzecznie.
RM-Zelb-1992  1.35 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni zbrojenia rozciąganego Asl przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
RM-Zelb-1992  1.34 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
RM-Zelb-1992  1.33 
Poprawiono wyliczenia momentów MEd w sekcji "Siły przekrojowe" dokumentu wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.32 
Ograniczono możliwość wystąpienia braku rozwiązania przy sprawdzaniu nośności przekrojów prostopadłych.
RM-Zelb-1992  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" podczas tworzenia dokumentu wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.30 
Poprawiono skalowanie i opis okna do wyznaczania współczynnika pełzania.
RM-Zelb-1992  1.29 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika ν1 przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
RM-Zelb-1992  1.28 
Poprawiono wyznaczanie ramienia sił wewnętrznych z dla ścinania przy włączonym pełzaniu nieliniowym. Poprawiono określanie Act,eff przy wyznaczaniu rys prostopadłych dla przekrojów teowych.
RM-Zelb-1992  1.27 
Poprawiono przyjmowanie wartości współczynnika αcc dla elementów ściskanych, o polu przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,09 m2 i wymiarze mniejszym niż 0,25 m.
RM-Zelb-1992  1.26 
W oknie obciążeń Obc.: ... uwzględniono wpływ włącznika "Od cięciwy pręta" na kombinację grup obciążeń Umax.
RM-Zelb-1992  1.25 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid class typecast", po kliknięciu przycisku Obc.: ... z kombinacją.
RM-Zelb-1992  1.24 
Poprawiono uwzględnianie w przekroju elementu prętów odgiętych i uciętych przy dopuszczeniu pełzania nieliniowego.
RM-Zelb-1992  1.23 
Przy wyznaczaniu szerokości rozwarcia rys poprawiono uwzględnianie długotrwałości obciążeń.
RM-Zelb-1992  1.22 
Poprawiono wyznaczanie pola Ac,eff przy sprawdzaniu szerokości rozwarcia rys.

Cadsis 2016-2022

Screen