Wymiarowanie konstrukcji stalowych

Moduł pakietu RM3D (PN-EN 1993)

previous icon
Poprzedni
RM-3D-STAL

RM-3D-STAL-1993

Następny
RM-3D-DREW
next icon
Ikona RM-3D-STAL-1993
Moduł RM-3D-STAL1993 przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-EN 1993 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-3D-STAL-1993.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-3D-STAL-1993.pdf

Ostatnie zmiany

1.72  (2019-06-27)
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas sprawdzania konieczności zastosowania żeber podporowych.
1.71  (2019-04-08)
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
1.70  (2019-02-08)
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych wartości współczynnika γM2 dla konstrukcji budynku.

Najważniejsze cechy modułu

 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami grupy norm PN-EN 1993
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych o różnej konfiguracji i rodzaju kształtowników gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających zrozkładu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta dla "ręcznej" (określanej przez użytkownika) kombinacji grup obciążeń
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków SGN lub SGU
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku SGN lub SGU
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • przykładowa tabela warunków: PDF
 • dużą swobodę tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej dzięki korzystaniu z gotowych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word , MS Works, StarOffice, OpenOffice)
 • przykładowa dokumentacja wymiarowania pręta: PDF

Cadsis 2016

ajax loading gif